SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052 | 6782 Mórahalom, Dosztig köz 3.

Intézmény logo

Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium

HírekKözérdekű adatok

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Közfeladatot ellátó szerv

Hivatalos neve

Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi
Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium

Székhelye

6782 Mórhahalom, Dosztig köz 3.

Postai címe

6782 Mórhahalom, Dosztig köz 3.

Telefonszám

+ 36 62 541 280

E-mai címe

tothjanos.morahalom@gmail.com

Weboldal elérhetősége

tjmorahalom.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége

tothjanos.morahalom@gmail.com

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

feltöltés alatt ..

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Angyalné Kovács Anikó
intézményvezető
+36 62 541 280
E-mail: tothjanos.morahalom@gmail.com

Tóth Szabolcsné
általános igazgatóhelyettes

Marton-Sáringer Kata
képzésért felelős igazgatóhelyettes
E-mail: tothjanos.morahalom@gmail.com

Marton-Sáringer Tibor
kollégiumi igazgatóhelyettes
E-mail: tothjanos.morahalom@gmail.com

Bakosné Marosi Mónika
gazdasági csoportvezető
E-mail: tjgazdasagi@gmail.com

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Szabóné Marosi Anikó
iskolatitkár

+36 62 541 280
E-mail: tothjanos.morahalom@gmail.com

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

feltöltés alatt...

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének adatai:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefonszám: +36 1 795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mailugyfelszolgalat@itm.gov.hu   
Web: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium   

Középirányító szerv:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefonszám: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300
Ügyfelszolgalati elérhetőség: +36 1 477 5942
E-mail: szakkepzes@nive.hu
Web: https://www.nive.hu

A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének adatai:

Szegedi Szakképzési Centrum

Székhelye: Szeged, Kálvária sugárút 84-86, 6725
Tel: +36 62 554 560
E-mail: info@szakkepzesszeged.hu

Web: www.tjmorahalom.hu

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Közzétételi lista
Alapító okirat Link
Munkaterv Link
Betöltött munkakörök, pedagógusok, dolgozók Link
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 2023-2024 tanév, A felvételről való értesítés módja és ideje, A beiratkozás időpontja Link
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 2022-2023 tanév Link
Ellenőrzések, vizsgálatok Link
Érettségi vizsga átlageredményei 2021 Link
Házirend 2022-2023 Link
Lemorzsolódás, évfolyamismétlés Link
Tandíj és térítési díj megállapításának szabályzata Link
Tanórán kívüli foglalkozások Link
Tanulmányok alatti vizsgák Link
Szakmai program Link
SZMSZ Link

Gazdálkodási adatok

Archívum


Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium

6782 Mórahalom, Dosztig köz 3.

Telefon: +36 62 541 280

E-mail: tothjanos.morahalom@gmail.com

OM azonosító: 203052

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/002829


2024Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium