SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052 | 6782 Mórahalom, Dosztig köz 3.

Intézmény logo

Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium

HírekKözérdekű adatok

Bemutatkozás

Bemutatkozás

 

Mórahalom városi Önkormányzat a Szegedi Szakképzési Centrummal együttműködve Varga Mihály nemzetgazdasá

gi miniszter úrnál kezdeményezte egy, a Szegedi Szakképzési Centrum szervezeti keretein belül működő, új mórahalmi szakképző intézmény létrehozását.
Mórahalom Városi Önkormányzat kedvezményezettként 2016. december 27-én Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztériummal. A támogatott beruházás során Mórahalom Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő (6782 Mórahalom, Millennium sétány 17. szám alatt található, 3122 m2 alapterületű) telekingatlanon:

  • a mórahalmi szakképzés technikai és infrastrukturális hátterének megteremtését,

  • a telken található oktatási épület korszerűsítését, felújítását és bővítését tervezte.

A projekt kiemelt célkitűzése a helyi igényeken alapuló oktatási egyenlőtlenségek mérséklése, valamint az oktatás minőségének fejlesztése volt, annak érdekében, hogy az eredményesen szolgálja a térségben élő gyermekek és fiatalok fejlődését. A helyi igények figyelembevételével rugalmasan alkalmazkodjon a munkaerőpiac folyamatosan változó igényeihez és biztosítsa a gazdaság versenyképességének fenntartásához szükséges, megújulni képes humán erőforrásokat.A Szegedi Szakképzési Centrum az új intézmény vezetője és tantestülete személyi összetételének kiválasztása során olyan pedagógusoknak kíván bizalmat adni, akik a modern pedagógiai módszerek iránt elkötelezettek, hiszen ez az elkötelezettség lehet csak záloga az eredményes és hatékony tanításnak, működésnek.

Kinek ajánljuk az iskolát?

Iskolánkat konkrét munkaerő-piaci igény hívta életre. A régió egészségturizmusa, az itt épülő korai fejlesztőközpont gyógypedagógiai asszisztens igénye, a korunk informatikai kihívásai mind olyan területek, amelyek érdekes szakmai életutat, jó elhelyezkedési lehetőségeket kínálnak azoknak, akik a vendéglátás, informatika, pedagógia területén szereznek végzettséget. Fontos, hogy olyan gyermekek jelentkezzenek hozzánk, akik nyitottak a tanulásra, éreznek kedvet magukban ahhoz, hogy egy kreatív szakmát kitanulva boldog életet éljenek. Fogadunk SNI diákokat is, mivel meggyőződésünk, hogy a tehetségnek sok arca van.

Milyen pluszt kapnak itt a diákok?

Iskolánkban természetesen a legfontosabb cél, hogy kiváló szakembereket neveljünk, olyanokat, akik az itt megszerzett tudással jó megélhetést tudnak maguknak és családjuknak teremteni. A szakma tanulása mellett célunk a teljes személyiség fejlesztése, nevelése. Figyelemmel vagyunk arra, hogy a világra nyitott, kiegyensúlyozott, a későbbiekben is fejlődni képes felnőtteket neveljünk. Hitvallásunk a személyközpontú nevelés napi alkalmazása, test és lélek harmóniájának kialakítása. Nem engedjük el a gyerekek kezét a végzettség megszerzése után sem. Felnőtteknek is kínálunk további fejlődési lehetőséget. Munkánk eredményességének garanciáját a felkészült, gyermek központú nevelői testület jelenti.

Miben tér el az iskola a többi intézménytől?

Iskolánk az ország egyik legújabb intézménye. Az itt tapasztalható körülmények, a felszereltség az elérhető legjobb, amivel ma a középiskolákban ebben az ágazatban találkozhatunk. Konyhánk modern felszereltségű, a diákok kiscsoportos foglalkozások keretében tanulhatják meg a szakmát. Informatikai rendszereink, a tanulói géppark és a tantermek informatikai technológiai felszereltsége egyedülálló. Valamennyi tanulónk tanulószerződéssel végzi a szakmai gyakorlatát. Ez azt jelenti, hogy gondosan kiválasztott, jól felkészült céges partnereinknél a való életben tanulva válhatnak kiváló szakemberekké. Az ösztöndíj rendszernek köszönhetően a képzés nemcsak ingyenes, akárcsak a kollégiumi ellátás, hanem diákjaink tanulmányi eredményüktől függően anyagi juttatást is kapnak. Az iskola kisvárosi környezetben található. Az alacsony létszám családias légkört teremt, melyet kiegészít Mórahalom nyugalma, az itt tapasztalható biztonság. A városi sportegyesületek változatos sportolási lehetőséget kínálnak tanulóinknak, a lovaglástól az úszásig. Szomszédságunkban művészeti iskola található, mellyel az együttműködés kiváló: diákjaink színjátszó körbe járhatnak, zenét tanulhatnak. Kollégiumi csoportvezetőink gyerekcentrikusak, gazdag programkínálatot biztosítanak a kollégista diákok szabadidejének eltöltésére, például túrák, szakmai kirándulások, kézműveskedés formájában.

Milyen ösztöndíjak vannak?

A szakképző iskolai és a technikumi képzési formában az ágazati alapvizsgáig kapnak rendszeres alapösztöndíjat a tanulók. Az ágazati alapvizsga után aki nem köt szakképzési munkaszerződést és az iskolában marad tanulni, annak a tanulmányi eredményétől függő ösztöndíj jár.

Iskolánk kollégiumi ellátást is biztosít.

A legmodernebb felszerelések, erős WIFI lefedettség, folyamatos felügyelet, kis csoportlétszámok, széleskörű fakultatív programok várják a beköltözőket.

Bemutatkozás

Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium

6782 Mórahalom, Dosztig köz 3.

Telefon: +36 62 541 280

E-mail: tothjanos.morahalom@gmail.com

OM azonosító: 203052

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/002829


2024Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium